Een belangrijk deel van ons werk omvat visstandbemonstering, uitdunningsvisserij, waaronder afvissingen, en proefbevissingen. Het doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de omvang, de samenstelling en de groei van de visstand in. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek kan bepaald worden hoe het visstandbeheer van het onderzochte water gevoerd kan worden.

Wij willen er u in het bijzonder op wijzen dat, bij de professioneel uitgevoerde bevissing, grote zorgvuldigheid wordt betracht in het belang van de welzijnsaspecten van de vis. Een garantie hiervoor wordt mede gegeven door het feit dat wij als beroepsvisser gecertificeerd zijn door de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB). Wij behoren hiermee tot een selecte groep beroepsvissers die de cursus 'Visstandbemonstering voor Beroepsvissers' met goed gevolg hebben afgelegd. Het belang van deze opleiding wordt zowel door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als door de Combinatie van Beroepsvissers onderschreven.

Door het volgen van de opleiding en het behalen van het OVB certificaat zijn wij in staat om op betrouwbare en gestandaardiseerde wijze visstandbemonsteringen uit te voeren voor waterschappen, gemeentes en overheden en bedrijven. Met het speciaal ontwikkelde computerprogramma waarborgen wij een gedegen en overzichtelijke rapportage van de bemonstering.

Als OVB - gecertificeerde beroepsvisser hebben wij een naam hoog te houden. Wij garanderen dan ook de kwaliteit die u verwacht!